Eton Drive To Share

อีตั้น กรุ๊ป ผู้นำด้านรถยนต์นำเข้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับผิดชอบและช่วยเหลือสังคม รวมถึงสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมขึ้น ภายใต้โครงการ "ETON Drive to Share" ริเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2554 และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ซึ่งอีตั้นได้ให้ความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษา และการดำรงชีวิต เพื่อสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ตลอดจนการอาสาช่วยเหลือสังคมไทยในด้านต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะช่วยเติมเต็มในจุดที่ต้องการและขาดแคลน

eton-timeline

2565

eton-drive-2565

อีตั้น กรุ๊ป ส่งมอบความสุขให้แก่น้องๆ ผ่านกิจกรรม “อีตั้น ปันน้ำใจ” ซื้อรถกับเราเท่ากับให้

สำหรับกิจกรรม “อีตั้น ปันน้ำใจ” ซื้อรถกับเราเท่ากับให้ หนึ่งในโครงการ ETON DRIVE TO SHARE ทางอีตั้นต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเป็นผู้ให้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

ดูเพิ่มเติม

2564

eton-drive-2564

ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของ ETON GROUP ร่วมบริจาคปฏิทินสำหรับทำสมุดอักษรเบลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

อีตั้น กรุ๊ป เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นสำคัญ รวมถึงการศึกษาของผู้พิการทางสายตา จึงร่วมเป็นศูนย์กลางรับบริจาคปฎิทินเก่าตั้งโต๊ะ และเป็นตัวแทนส่งมอบปฎิทินเก่าให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม
eton-drive-01

อีตั้น กรุ๊ป จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนโลหิตสำรอง อันเนื่องมาจากยอดผู้บริจาคโลหิตลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ดูเพิ่มเติม

2563

eton-drive-01

ส่งมอบน้ำดื่ม 8,400 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มจำนวนกว่า 8,400 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ดูเพิ่มเติม

2558

eton-drive-bankhrubunshuu

ส่งท้ายปีที่ 4 ด้วยการสร้างอาคารศิลปะและ สร้างปรับปรุงฐานการเรียนรู้และออกกำลังกายเพื่อเด็กพิเศษ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

ETON Drive To Share รวมพลพนักงานสร้างสรรค์กิจกรรมส่งท้ายโครงการปีที่ 4 ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษด้วยการปรับปรุงฐานการเรียนรู้

ดูเพิ่มเติม