ETON-drive-to-share-Sukhothai

ส่งมอบน้ำดื่ม 8,400 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มจำนวนกว่า 8,400 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายอย่างหนัก

รายได้จากกิจกรรม ‘Like & Share’ โพสต์กิจกรรมในเพจส่วนตัว และตั้งค่าเป็นสาธารณะ

ทุกๆ 1 แชร์ของท่านมีค่าเท่ากับ 1 บาท ทุกการไลค์และแชร์ นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย