ETon Family Day

อีตั้น กรุ๊ป ส่งมอบความสุขให้แก่น้องๆ ผ่านกิจกรรม “อีตั้น ปันน้ำใจ” ซื้อรถกับเราเท่ากับให้
12 ม.ค. 2565

อีตั้น กรุ๊ป ส่งมอบความสุขให้แก่น้องๆ ผ่านกิจกรรม “อีตั้น ปันน้ำใจ” ซื้อรถกับเราเท่ากับให้

โดยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า ที่ซื้อรถจากอีตั้น กรุ๊ป...

ดูเพิ่มเติม
ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของ ETON GROUP ร่วมบริจาคปฏิทินสำหรับทำสมุดอักษรเบลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
05 ต.ค. 2564

ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของ ETON GROUP ร่วมบริจาคปฏิทินสำหรับทำสมุดอักษรเบลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของ ETON GROUP ร่วมบริจาคปฏิทินสำหรับทำสมุดอักษรเบลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา...

ดูเพิ่มเติม
อีตั้น กรุ๊ป จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
08 มิ.ย. 2564

อีตั้น กรุ๊ป จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

อีตั้น กรุ๊ป จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย...

ดูเพิ่มเติม
ETON GROUP ส่งมอบน้ำดื่ม 8,400 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย
14 ก.ย. 2563

ETON GROUP ส่งมอบน้ำดื่ม 8,400 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.สุโขทัย

ETON GROUP ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มจำนวนกว่า 8,400 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายอย่างหนัก...

ดูเพิ่มเติม
ETON GROUP ร่วมบริจาคหน้ากาก Face Shield สู้วิกฤตโควิด-19
07 พ.ค. 2563

ETON GROUP ร่วมบริจาคหน้ากาก Face Shield สู้วิกฤตโควิด-19

มอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) จำนวน 1,500 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์ของ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์...

ดูเพิ่มเติม
ETON GROUP ร่วมสร้างฝายถวายแผ่นดิน
02 ก.ค. 2559

ETON GROUP ร่วมสร้างฝายถวายแผ่นดิน

สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการสร้างฝายถวายแผ่นดิน รุ่นที่ ๒๗...

ดูเพิ่มเติม
ETON GROUP มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมทางภาคใต้
01 ก.พ. 2559

ETON GROUP มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมทางภาคใต้

มอบเงินเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้เมื่อต้นปี 2559...

ดูเพิ่มเติม
ETON Drive To Share ปี 2554 ด้วยการสร้างอาคารศิลปะและ สร้างปรับปรุงฐานการเรียนรู้และออกกำลังกายเพื่อเด็กพิเศษ
27 ม.ค. 2559

ETON Drive To Share ปี 2554 ด้วยการสร้างอาคารศิลปะและ สร้างปรับปรุงฐานการเรียนรู้และออกกำลังกายเพื่อเด็กพิเศษ

จากที่ผ่านมา อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป ผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าอิสระสำหรับครอบครัวที่ดำเนินกิจการมากว่า 23 ปี...

ดูเพิ่มเติม
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ พร้อมสร้างศาลาการเรียนรู้ป่าชายเลน และปรับปรุงป้ายพันธุ์ไม้อนุรักษ์ในป่าชายเลน ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จ.จันทบุรี
31 ส.ค. 2558

รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ พร้อมสร้างศาลาการเรียนรู้ป่าชายเลน และปรับปรุงป้ายพันธุ์ไม้อนุรักษ์ในป่าชายเลน ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านน้ำแดง อำเภอขลุง จ.จันทบุรี

ช่วยเหลือปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งโรงเรียนและชุมชน...

ดูเพิ่มเติม
ETON GROUP สนับสนุนสร้างบ้านปลา “ซั้งเชือก” ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
02 ก.พ. 2558

ETON GROUP สนับสนุนสร้างบ้านปลา “ซั้งเชือก” ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

สนับสนุนมอบบ้านปลาธรรมชาติ “ซั้งเชือก“ จำนวน 100 ชุดพร้อมนํ้าดื่ม...

ดูเพิ่มเติม
ETON GROUP สนับสนุนการทำซั้งเชือกเพื่อมอบแก่ศูนย์การศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
30 ม.ค. 2558

ETON GROUP สนับสนุนการทำซั้งเชือกเพื่อมอบแก่ศูนย์การศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

สนับสนุนการทำซั้งเชือกเพื่อมอบแก่ศูนย์การศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เป็นจำนวน 100 เส้น ส่งมอบให้แก่โครงการ “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน สร้างบ้านปลาร่วมกัน สานฝันทะเลงาม”...

ดูเพิ่มเติม
ETON GROUP จัดสร้าง “ธนาคารหอยพอก” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนํ้าแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
02 พ.ย. 2557

ETON GROUP จัดสร้าง “ธนาคารหอยพอก” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนํ้าแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ETON GROUP ร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ...

ดูเพิ่มเติม
ETON GROUP ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ได้รับความเดือนร้อน จากมหาอุทกภัย
01 พ.ค. 2555

ETON GROUP ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ได้รับความเดือนร้อน จากมหาอุทกภัย

อีตั้น ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากวิกฤตอุทกภัยในปี 2554 ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และถุงยังชีพในทุกพื้นที่ของประเทศไทย...

ดูเพิ่มเติม
ETON GROUP มอบรถเข็น และสามล้อโยก จำนวน 30 คัน แก่ผู้พิการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ
01 พ.ค. 2554

ETON GROUP มอบรถเข็น และสามล้อโยก จำนวน 30 คัน แก่ผู้พิการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

มอบรถเข็นแก่เยาวชนและผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จากผลอุทกภัยปลายปี 2553...

ดูเพิ่มเติม