ETON-drive-to-share-bankhrubunshuu

ส่งท้ายปีที่ 4 ด้วยการสร้างอาคารศิลปะและ สร้างปรับปรุงฐานการเรียนรู้และออกกำลังกายเพื่อเด็กพิเศษ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ

ETON Drive To Share รวมพลพนักงานสร้างสรรค์กิจกรรมส่งท้ายโครงการปีที่ 4 ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษด้วยการปรับปรุงฐานการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกายและฝึกทักษะการใช้สมอง ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการพร้อมด้วยการมอบอาคารศิลปะเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของฐานการเรียนรู้ ป่าไผ่หรรษา

บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ตั้งอยู่บนเนื้อที่เกือบ 2 ไร่ บนถนนสาย 331 หมู่ 5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ก่อตั้งและอยู่ในความดูแลของ ครูบุญชู ม่วงไหมทอง เพื่อต้องการที่จะพัฒนาและดูแลเยาวชนที่ต้องการดูแลและเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ คือ เด็กพิเศษ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เด็กออทิสติก “ จากจุดเริ่มต้นเพียงแค่ต้องการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ต้องทำงานหาเงินนอกบ้าน และไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรของตนเองได้เนื่องจากความผิดปกติดังกล่าวจนกระทั่งมีความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น ทั้งในท้องที่ และต่างท้องที่ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษจึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนเหล่านี้ให้ยืนอยู่ได้ในสังคมด้วยการปรับพฤติกรรม และพัฒนาทักษะในการเรียนรู้การใช้ชีวิตการดูแลตัวเองได้ดีขึ้น ตลอดถึงการสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนเหล่านี้ด้วยการฝึกวิชาชีพ อาทิเช่น สินค้าโอทอป น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก Paper Mache กล่องทิชชูและกระปุกออมสินเพื่อจำหน่ายหารายได้ เป็นค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว และ เอาไว้ใช้เอง ซึ่งเมื่อจำนวนเด็กมากขึ้นความต้องการมากขึ้น ความต้องการอื่นๆนั้นต้องตามมาเพื่อรองรับการดูแลให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ อาหาร และอาคารสถานที่ที่ต้องสร้างและปรับปรุงเพิ่มขึ้น

และในการช่วยเหลือครั้งนี้ ETON Drive To Share ได้ขับเคลื่อนความช่วยเหลือแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ

 1. มอบอาคารศิลปะเพื่อการเรียนรู้ทางด้านศิลปะเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและฝึกกล้ามเนื้อมือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฐานการเรียนรู้ที่เด็กพิเศษต้องฝึกเพื่อการพัฒนากายภาพ
 2. พนักงานร่วมใจสร้างสรรค์กิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อเด็กพิเศษ “ ป่าไผ่หรรษา “ เพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ “ ซึ่งอยู่บนเนื้อที่เกือบ 3 ไร่ ซึ่งแยกออกมาจากอาคารเพื่อการศึกษาและที่พัก โดยแบ่งออกเป็น 9 ฐาน
  • ฐานที่ 1 : ลอดอุโมงค์ทะลุมิติ = ฝึกความกล้า และ การแก้ปัญหา
  • ฐานที่ 2 : อยากอยู่ใกล้เธอ = ฝึกสายตาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก
  • ฐานที่ 3 : ล้อยางมหัศจรรย์ = ฝึกการทรงตัวและกำลังใจ
  • ฐานที่ 4 : ทางซิกแซก = ฝึกสมาธิและการเดินทรงตัว
  • ฐานที่ 5 : ค้นหาดาวซัลโว = ฝึกสายตาและกล้ามเนื้อใหญ่
  • ฐานที่ 6 : ปาเป้าหรรษา = ฝึกความสัมพันธ์กล้ามเนื้อมัดเล็กและสายตา
  • ฐานที่ 7 : ทางช้างเผือก = ฝึกการทรงตัว
  • ฐานที่ 8 : จิตกรเอก = กิจกรรมนันทนาการ
  • ฐานที่ 9 : เกาะมหาสมบัติ = ฝึกความจำ / การฟังคำสั่ง / การสัมผัส

พร้อมกับร่วมเล่นกิจกรรมกับน้องๆด้วยในวันทำพิธีมอบอาคาร ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของETON Drive To Share เพราะกิจกรรมได้แสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานและความสุขของพนักงานและเด็กพิเศษที่ต้องได้รับการพัฒนาการที่มากกว่าปกติ ซึ่งอาคารและฐานการเรียนรู้นี้สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ETON Drive To Share จึงขอขับเคลื่อนความช่วยเหลือพร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสานฝันให้แก่เยาวชนต่อไป และเรายังเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ใจดีได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม หรือสามารถสอบถามกิจกรรมที่จะจัดขึ้นได้ กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ

โครงการ ETON Drive To Share ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1119 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 โทร. ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ 02 - 721 1222 ต่อ 514 / 081 2229159