อีตั้น กรุ๊ป ส่งมอบความสุขให้แก่น้องๆ ผ่านกิจกรรม “อีตั้น ปันน้ำใจ” ซื้อรถกับเราเท่ากับให้
eton-news-gallery แกลเลอรี่

โดยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า ที่ซื้อรถจากอีตั้น กรุ๊ป

อีตั้น กรุ๊ป ส่งมอบความสุขให้แก่น้องๆ ผ่านกิจกรรม “อีตั้น ปันน้ำใจ” ซื้อรถกับเราเท่ากับให้ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้า ที่ซื้อรถจากอีตั้น กรุ๊ป

สำหรับกิจกรรม “อีตั้น ปันน้ำใจ” ซื้อรถกับเราเท่ากับให้ หนึ่งในโครงการ ETON DRIVE TO SHARE
ทางอีตั้นต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเป็นผู้ให้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ 
และอีตั้นยังคงมุ่งมั่น ในการให้การสนับสนุนชุมชนที่ด้อยโอกาส โดยมอบเงินเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ ทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป