ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของ ETON GROUP ร่วมบริจาคปฏิทินสำหรับทำสมุดอักษรเบลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
eton-news-gallery แกลเลอรี่

ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของ ETON GROUP ร่วมบริจาคปฏิทินสำหรับทำสมุดอักษรเบลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

อีตั้น กรุ๊ป เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นสำคัญ

รวมถึงการศึกษาของผู้พิการทางสายตา จึงร่วมเป็นศูนย์กลาง

รับบริจาคปฎิทินเก่าตั้งโต๊ะ และเป็นตัวแทนส่งมอบปฎิทินเก่า

ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เพื่อนำไปทำเป็นสมุดอักษรเบรลล์และสื่อการเรียนการสอนแก่ผู้พิการทางสายตาต่อไป

และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมบริจาคปฎิทินเก่า