ETON GROUP ร่วมบริจาคหน้ากาก Face Shield สู้วิกฤตโควิด-19
eton-news-gallery แกลเลอรี่

มอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) จำนวน 1,500 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์ของ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ETON GROUP ร่วมบริจาคหน้ากาก Face Shield สู้วิกฤตโควิด-19

มอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) จำนวน 1,500 ชิ้น ให้บุคลากรทางการแพทย์ของ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

และอีกจำนวน 1,500 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมส่งมอบหน้ากากป้องกันเชื้อ (Face Shield) มอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดของสาขาอีตั้น กรุ๊ป

ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดขอนแก่น และกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 4

จำนวนอีกกว่า 1,400 ชิ้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีมีความจำเป็นต้องใช้ในช่วงการระบาดของโควิด-19