อีตั้น กรุ๊ป จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
eton-news-gallery แกลเลอรี่

อีตั้น กรุ๊ป จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนโลหิตสำรอง อันเนื่องมาจากยอดผู้บริจาคโลหิตลดลง

ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ภายใต้โครงการ Eton Drive To Share ซึ่งเป็นให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เราทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ เพื่อความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ซึ่งในครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้รับการความร่วมแรงร่วมใจอันดีจากผู้บริหารรวมถึงพนักงานทั้งหมดกว่า 100 คน

เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป