ETON Drive To Share ปี 2554 ด้วยการสร้างอาคารศิลปะและ สร้างปรับปรุงฐานการเรียนรู้และออกกำลังกายเพื่อเด็กพิเศษ
eton-news-gallery แกลเลอรี่

จากที่ผ่านมา อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป ผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าอิสระสำหรับครอบครัวที่ดำเนินกิจการมากว่า 23 ปี

จากที่ผ่านมา อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป ผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าอิสระสำหรับครอบครัวที่ดำเนินกิจการมากว่า 23 ปี โดยมีนายพีรศุษม์ ตันติยันกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนางอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ได้ก่อตั้งโครงการซีเอสอาร์เพื่อคืนกำไรสู่สังคมขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ETON Drive To Share ( อีตั้น ไดร์ฟ ทู แชร์ ) ขับเคลื่อนความช่วยเหลือสู่สังคมไทยโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ได้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคมด้วยการส่งเสริม,สร้างสรรค์ และมอบความช่วยเหลือสู่เหลือสังคมไทยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษา,เยาวชน,คนพิการ รวมถึงช่วยเหลือประชาชนที่รับภัยธรรมชาติ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ถึงความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงของทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ที่พร้อมเราพร้อมจะก้าวไปมอบความสุขและความช่วยเหลือสู่สังคม อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป จึงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อไป

และในปีนี้ ETON Drive To Share ปีที่ 6 ( อีตั้น ไดร์ฟ ทู แชร์ ) ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์คืนสู่ธรรมชาติด้วยการน้อมนำแนวทางในการรักษาผืนป่าและธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ธรรมชาติในช่วยเก็บกักน้ำกักเก็บตะกอนและวัสดุต่างๆ ที่ไหลลงมากับน้ำในลำห้วย ช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่าและการพังทลายของหน้าดิน และยังสามารถสัตว์ป่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และใช้เป็นแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคอีกด้วย ในครั้งนี้ทางโครงการฯได้นำผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการสร้างฝายถวายแผ่นดิน รุ่นที่ ๒๗ " อาสาสร้างฝาย..ถวายพ่อ " พร้อมมอบอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกปางสีดา ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับการความร่วมแรงร่วมใจอันดีจากผู้บริหารรวมถึงพนักงานทุกคน 

อีกทั้งได้รับการสนับสนุนและช่วยเป็นอันดีจาก นายเดชา ฤทธิ์แดง ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรกรพึ่งตนเองในการแนะนำการจัดกิจกรรมดังกล่าว ตลอดถึงได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างยิ่งจากนายศุภชัย บุญสุข หัวหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกปางสีดา   และที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนั้นโครงการฯได้ระดมทุนในการจัดทำกิจกรรมด้วยการขายสินค้าคือกระเป๋าและเสื้อ โดยนำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมาจัดกิจกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างจากลูกค้าและผู้ที่สนใจและเห็นความสำคัญของธรรมชาติรวมถึงความตั้งใจอันดีของโครงการฯ จึงทำการทำกิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จอีกทั้งสร้างประโยชน์เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่ง ETON Drive To Share ( อีตั้น ไดร์ฟ ทู แชร์ ) ยังคงมุ่งหน้าขับเคลื่อนความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมที่ได้ประโยชน์สูงสุดแก่สังคมตลอดไป