ETON GROUP ร่วมสร้างฝายถวายแผ่นดิน
eton-news-gallery แกลเลอรี่

สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการสร้างฝายถวายแผ่นดิน รุ่นที่ ๒๗

สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการสร้างฝายถวายแผ่นดิน รุ่นที่ ๒๗  อาสาสร้างฝาย..ถวายพ่อ พร้อมมอบอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อใช้ประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกปางสีดา ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว