ETON GROUP สนับสนุนสร้างบ้านปลา “ซั้งเชือก” ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
eton-news-gallery แกลเลอรี่

สนับสนุนมอบบ้านปลาธรรมชาติ “ซั้งเชือก“ จำนวน 100 ชุดพร้อมนํ้าดื่ม

สนับสนุนสร้างบ้านปลา ซั้งเชือก ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

สนับสนุนมอบบ้านปลาธรรมชาติซั้งเชือกจำนวน 100 ชุดพร้อมนํ้าดื่ม แก่โครงการคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาชายหาดร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม ครั้งที่ 12 ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี