ETON GROUP สนับสนุนการทำซั้งเชือกเพื่อมอบแก่ศูนย์การศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี
eton-news-gallery แกลเลอรี่

สนับสนุนการทำซั้งเชือกเพื่อมอบแก่ศูนย์การศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เป็นจำนวน 100 เส้น ส่งมอบให้แก่โครงการ “คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน สร้างบ้านปลาร่วมกัน สานฝันทะเลงาม”

สนับสนุนการทำซั้งเชือกเพื่อมอบแก่ศูนย์การศึกษาฯ อ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เป็นจำนวน 100 เส้น ส่งมอบให้แก่โครงการ คุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชัน สร้างบ้านปลาร่วมกัน สานฝันทะเลงาม