ETON GROUP จัดสร้าง “ธนาคารหอยพอก” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนํ้าแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
eton-news-gallery แกลเลอรี่

ETON GROUP ร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

จัดสร้าง ธนาคารหอยพอก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนํ้าแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี


ร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ โดยการร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำจากธรรมชาติ ที่ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยการจัดสร้าง ธนาคารหอยพอกเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ศึกษาการรักษาพันธุ์