ETON GROUP มอบรถเข็น และสามล้อโยก จำนวน 30 คัน แก่ผู้พิการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ
eton-news-gallery แกลเลอรี่

มอบรถเข็นแก่เยาวชนและผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จากผลอุทกภัยปลายปี 2553

มอบรถเข็น และสามล้อโยก จำนวน 30 คัน แก่ผู้พิการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

มอบรถเข็นแก่เยาวชนและผู้พิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว จากผลอุทกภัยปลายปี 2553 ทำให้อุปกรณ์ช่วยเหลือจากความพิการได้รับความเสียหาย อีตั้น จึงมอบรถเข็นและรถสามล้อโยกแกคนพิการเหล่านั้น เพื่อช่วยในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพ