การซ่อมสีด่วนจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือไม่?

การซ่อมสีด่วนจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือไม่?

การซ่อมสีด่วน ความหมายตรงตัวนั่นก็คือการทำสีเสร็จภายในระยะเวลาที่จำกัด โดยส่วนใหญ่ ศูนย์บริการฯ หรืออู่หลายๆ ที่ มักจะทำสีโดยใช้เวลาในการทำประมาณ 2 - 3 วัน แล้วแต่ความยากง่าย หรือตามระบบคิวงานที่ทางอู่นั้นๆ จัดการ ซึ่งการทำสีจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้และฝีมือของช่าง รวมถึงการจัดการคิวของอู่หรือศูนย์บริการนั้นๆ ซึ่งบางอู่หรือศูนย์บริการนั้นอาจจะลดต้นทุน โดยการนำสี 1K มาใช้ ซึ่งลูกค้าเองอาจจะต้องแบกรับความเสี่ยงนั้นไว้เอง และอาจจะเกิดปัญหาสีเพี้ยน สีลอกล่อน ไม่เงางามเท่าสีเดิม ซึ่งเป็นผลที่ตามมาจากอู่ใช้สีและช่างที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ที่ ETON Service Center การทำสีด่วนหมายถึงการทำสีให้เสร็จภายใน 1 วัน พร้อมมีการรับประกันงานซ่อม 1 ปีเต็ม

โดยแผลที่สามารถเข้า E SPEED PAINT PROGRAM by ETON Service Center ก็จะมีรอยครูด รอยลักยิ้ม  รอยที่ไม่เข้าถึงตัวถังภายในรถ สามารถเข้ารับบริการได้เลยทันที โดยที่งานสีของ ETON Service Center จะใช้สี 2K สีนกแก้ว สูตรน้ำแบบแห้งช้า และจะทำให้ใกล้เคียงกับสีที่ทำจากโรงงาน (OEM) มากที่สุด และเราเป็นศูนยบ์บริการ One Stop Service ที่ครบวงจร ทั้งงานซ่อมและงานสีและตัวถัง รวมถึงมีทีมช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จึงมีการจัดการบริการเรื่องคิวการเข้ารับบริการได้เป็นอย่างดี จึงไม่มีปัญหาเรื่องสีลอกร่อน และสีเพี้ยน ผลที่ได้รับก็คือรอยยิ้มของลูกค้าและรถที่เหมือนออกจากโรงงานมากที่สุด