4 จุดที่ต้องตรวจเช็คด้วยตัวเอง ช่วงหน้าฝน

ขับรถยนต์หน้าฝนควรระวัง 4 จุดอันตราย ตรวจเช็คก่อนออกจากบ้าน ที่เช็คก่อนที่สายเกินไป

ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ช่วงนี้ฝนจะตกหนักประมาณ 70% ของพื้นที่ อีตั้น กรุ๊ป ผู้นำด้านรถยนต์นำเข้า จึงมีคำแนะนำสำหรับผู้ใช้รถยนต์ในช่วงหน้าฝนนี้ ให้ปลอดในและช่วยให้คุณยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ โดยมีหลัก 4 ข้อดังนี้

ซันรูฟ มูนรูฟ 
ควรเช็ครูระบายน้ำฝนก่อนที่จะเดินทาง โดยสามารถนำรถเข้าเช็คที่ Eton Service Center ก่อน เพราะถ้ารูระบายน้ำฝนตรงซันรูฟตัน ก็อาจจะเกิดหายนะ และมีโอกาสที่น้ำฝนจะเข้ารถ เกิดกลิ่นอับ

ยางรถปัดน้ำฝน
ยางปัดน้ำฝนควรหมั่นตรวจเช็ค หรือเปลี่ยนทุก 1 ปี เพื่อให้คงประสิทธิภาพสูงสุด

ยางรถยนต์
ยางรถยนต์สำคัญมาก ควรมั่นตรวจเช็คยางรถยนต์ ว่ายังสามารถรีดน้ำได้อยู่หรือไม่ หรือเนื้อยางสึกไปจนถึงสะพานยางหรือยัง โดยการเปลี่ยนยางควรเปลี่ยนทุกๆ 50,000 กม.

ยางรีดน้ำบริเวณประตู
สิ่งที่เรามักจะลืมตรวจเช็คก็คือยางรีดน้ำบริเวณประตู ทั้ง 4 บาน ถ้าเกิดรั่วขึ้นมาก็จะเกิดปัญหาใหญ่ตามมา ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง 


อีตั้นกรุ๊ป ผู้นำรถยนต์นำเข้า จึงอยากให้ทุกท่านระมัดระวังและมั่นตรวจเช็คสภาพรถยนต์ของท่าน ให้พร้อมอยู่เสนอ หรือนำรถยนต์มาตรวจเช็คได้ที่ Eton Service Center ทั้ง 3 สาขา โดยสามารถนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-789-9998 เพื่อให้ทางเราดูแล