การตั้งค่าระบบความปลอกภัย Pre-Cash System และ Sensor รอบคัน

ETON Trick การตั้งค่าระบบความปลอกภัย Pre-Cash System และ Sensor รอบคัน  ต้องดูคลิปนี้ค่ะ ว่าวิธีการตั้งค่าระบบ ควรใช้ช่างผู้ชำนาญการในการตั้งค่าค่ะ