รถยนต์รุ่นใหม่กับเครื่องมือพิเศษ

รถยนต์รุ่นใหม่กับเครื่องมือพิเศษ
ในปัจจุบัน รถยนต์รุ่นใหม่เริ่มมีระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในรถยนต์มากขึ้น จึงทำให้การตรวจเช็คหาอาการผิดปกติได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง ETON Service Center มีวิธีตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รุ่นใหม่ล่าสุด โดยสามารถตรวจเช็คอาการผิดปกติของเครื่องยนต์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถแจ้งสาเหตุของอาการเสียได้ โดยในปัจจุบัน ETON Service Center ได้มีการใช้โปรแกรมตรวจสอบเป็น Version ล่าสุด