6 ขั้นตอนสำหรับรถที่ไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

วันนี้ ETON Trick จะมาแนะนำ 6 ขั้นตอนสำหรับรถที่ไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ


ง่ายๆ เพียง 6 ขั้นตอน

1. ล้างรถให้สะอาด จอดในที่ร่ม

2. เติมลมยางให้สูงกว่ามาตรฐาน ประมาณ 4-5 Psi

3. ใส่เกียร์ P โดยไม่ต้องปลดเบรกมือ

4. สตาร์ทรถยนต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 5-10 นาที

5. เช็คของเหลวให้สมบูรณ์

6. ทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร