งานซ่อมสี และตัวถัง

บริการซ่อมตัวถังและทำสี แบบครบวงจรระดับพรีเมี่ยม มีความทันสมัย เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานจากเยอรมันนีและยุโรป

  • โปรแกรม “E SPEED PAINT PROGRAM" ซ่อมด่วน เสร็จภายใน 1 วัน ด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัย รวมถึงยังมีแท่นดึงตัวถังและเครื่องกระตุกรองรับการซ่อม สามารถซ่อมได้ทุกเคส ทําให้รถที่ซ่อมสามารถกลับมาในสภาพสมบูรณ์ได้มากที่สุด ให้บริการโดยทีมช่างเทคนิคผู้ชํานาญการและเครื่องมือที่ครบครันและทันสมัย
  • ใช้ผลิตภัณฑ์สีนํ้านกแก้ว Glasurit แบบ 2k สูตรนํ้า แบบแห้งช้า ใช้เครื่องผสมสีระดับมาตรฐานระบบดิจิตอลผสมสีได้มากกว่า 100,000 เฉด เครื่องมือและนํ้ายาที่ใช้อยู่ในระดับพรีเมียม มีห้องอบพ่นที่ทันสมัยด้วยระบบไฟฟ้า รวมถึงช่างมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 10 ปี ผ่านการอบรมขั้นสูง และมีการจัดทดสอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ได้มาตรฐานจากเยอรมันนีและยุโรป ผลลัพธ์ของการทำสีที่จะได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สีมีความเงางาม และคงทน ทําให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพสูงสุด คงทน ทําให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพสูงสุด
  • อีตั้นรับประกันความพึ่งพอใจ 1 ปีเต็ม ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นภายหลังเข้ารับบริการจากอีตั้น ลูกค้าสามารถนํารถกลับเข้ามาให้เราตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ฟรี!
  • อีตั้นเป็นอู่คู่สัญญากับบริษัทประกันภัยชั้นนํามากมาย เข้ารับบริการได้โดยลูกค้าไม่ต้องสํารองจ่าย โดยมีระบบเก็บประวัติประกันภัยและการเข้าซ่อมของลูกค้าด้วยโปรแกรมที่ทันสมัยมาตรฐานสูงสุด