งานเช็คระยะทั่วไป และงานซ่อมบำรุง

อุ่นใจกับการบริการงานซ่อม

ครบครันด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมที่ได้มาตรฐาน และมีความแม่นยำในการตรวจสอบ ทั้งรถยุโรปและรถญี่ปุ่น ที่เป็นแบรนด์ชั้นนำในตลาด เช่น Porsche , Mercedes Benz , Lexus , Toyota , Honda และ Nissan ตลอดจนช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งงานเช็คระยะทั่วไป และงานซ่อมบำรุง และเพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

อีตั้นได้พัฒนาการบริการให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยปัจจุบันความละเอียดและความทันสมัยของรถยนต์ บางครั้งอาจมีไฟแจ้งเตือนของการเซอร์วิส บนหน้าปัดรถยนต์ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการตรวจวิเคราะห์เพื่อแก้ไขและปรับตั้งรถยนต์ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน ตาม Concept “Excellent Service” อีตั้นจึงพัฒนาการบริการให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

และสำหรับรถยนต์ที่เข้าซ่อมและรีเซ็ตระบบแจ้งเตือนบำรุงรักษา ตลอดจนถึงการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น ในกรณีที่รถยนต์มีความผิดพลาดในระบบประมวลผล ตลอดจนถึงความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้บริการ กับ One Stop Service ด้วยบริการแจ้งเตือนและรับนัดเมื่อครบเช็คระยะ ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ