ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง

สนใจติดต่อ

อีตั้น สาขา ศรีนครินทร์ 02-721-1222

Email hr@eton-import.com

1 ตำแหน่ง
09/05/2565

Senior Online Marketing Strategist

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 40
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • วางแผนกลยุทธ์และกําหนดทิศทางงานด้าน Social Media เช่น Facebook, Instagram Line, Youtube, Tiktok, Google และสื่อออนไลน์อื่นๆ
 • คิดและพัฒนา วางแผนการทํา Content ทั้งหมดรวมถึงรูปแบบการลงสื่อในช่องทาง Social Media ต่างๆ ให้ตรงตามรูปแบบ Social Media นั้นๆ เพื่อส่งเสริมภาพ ลักษณ์และสามารถสร้างยอดขายให้บริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ
 • สร้าง Campaign ต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างยอดขาย และให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 • เข้าใจหลักการทํางานของการทํางาน Algorithm ต่างๆ บน Social Media และสามารถอธิบายได้
 • เข้าใจหลักการทํางานของการทํางานในการโฆษณา บน Social Media (ทําADs)
 • ติดตามข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ๆ แนวโน้มการตลาดออนไลน์ รวมถึงคู่แข่ง เพื่อนํามาวิเคราะห์ วางแผนส่งเสริมการตลาด
 • ทํารายงานสรุปผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจากแผนการตลาดออนไลน์
 • วางแผน ติดตาม ควบคุม และประเมินผล เพื่อปรับปรุงการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สวัสดิการ

 • เบี้ยขยัน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี