Eton's Family

ETON FAMILY CARE บริการพิเศษ สำหรับลูกค้า "คนพิเศษ"
อีตั้น กรุ๊ป

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นำเข้า พร้อมศูนย์บริการและบุคคลกร
ระดับมาตรฐาน

Tel. 0-2789-9998
 • ETON FAMILY CARE
  กด 0

  สำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์
  กด 1 / Fax. : 0-2721-0987
 • สาขารัชดา
  กด 2 / Fax. : 0-2938-3803

  สาขาเชียงใหม่
  กด 3 / Fax. : (053) 014-099
 • สาขาขอนแก่น
  กด 4 / Fax. : (043) 332-458
01 บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน บนท้องถนนตลอด 24 ชม.
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม.
 • ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อ 1 ปี
 • ฟรี บริการยกรถไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อ 1 ปี
 • ฟรี บริการยกรถไปยังศูนย์บริการ ETON ที่ใกล้ที่สุด
 • หากเกินกว่า 35 กิโลเมตร คิดค่าบริการเพิ่ม กิโลเมตรละ 25 บาท
 • กรณีต้องการยกรถไปยังจุดหมายอื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของ ETON ฟรี ยกรถเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร ไปยังจุดหมายที่ลูกค้า ต้องการ หากเกินกว่า 15 กิโลเมตร คิดค่าบริการ กิโลเมตรละ 25 บาท ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุ หรือ รถเสีย
 • กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ เจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อนำกุญแจ สำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายในระยะทาง 20 กม. กรณีที่เกิน กว่า 20 กม. คิดค่าบริการ กม.ละ 25 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่าง กุญแจที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถนั้นต้องได้รับ ความยินยอมจากลูกค้าก่อนและค่าใช้จ่ายสำหรับช่างทำกุญแจ ลูกค้ารับผิดชอบ

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

กรณีที่รถยนต์ของสมาชิกเกิดขัดข้องในรัศมีเกินกว่า 100 กม. จากบ้านและต้องนำรถเข้าศูนย์บริการอย่างเป็น ทางการ และไม่สามารถซ่อมแซมให้เสร็จได้ภายในวัน เดียวกัน สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการดังต่อไปนี้

บริการ โรงแรมที่พักสูงสุด 2 คืน สำหรับคนขับและผู้โดยสารสูงสุด 4 ท่าน ภายในวงเงิน สูงสุด 1,500 บาทต่อท่านต่อคืน บริการนี่ครอบคลุม เฉพาะค่าห้องพักเท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, โทรศัพท์ และอื่น ๆ สมาชิกเป็นผู้จ่าย หรือ
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ตั๋วรถไฟชั้น 1 หรือ รถโดย สารปรับอากาศ เพื่อไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ หรือบ้านสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารสูงสุด 4 ท่าน หรือ
บริการรถเช่าฟรี สูงสุด 2 วัน ในวงเงินสูงสุด 2,500 บาท ต่อวัน *รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.eton-import.com (เมนู Eton Family)
02 บริการรับนัดและให้คำปรึกษาเรื่อง รถยนต์
พร้อมอำนวยความสะดวกใน Life Style ของลูกค้า เช่น บริการ สวยด่วนทางการแพทย์ 24 ชม.(เฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้สถานที่ รักษาและ สามารถเดินทางไปยังสถานที่รักษาได้) , บริการจอง โรงแรม, จองตั๋วเครื่องบิน , จองรถเช่า เป็นต้น
03บริการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงกำหนด เข้าเช็คระยะ
พร้อมรับนัดหมายจากลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ
04 การบริการด้วยพื้นที่กว้าง
 
ขนาด 3 ไร่ ให้บริการได้ถึง 20 ช่องซ่อม พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย สำหรับทุกรุ่น ทุกยี่ห้อที่อีตั้นนำเข้ามาจำหน่าย
คำแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการ
 1. การบริการทั้งหมดจะจำกัดเฉพาะรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ จะไม่ครอบคลุมในสิทธิประโยชน์สมาชิกนี้
 3. การบริการนี้จะครอบคลุมเฉพาะรถของลูกค้าที่มีปัญหาขัดข้องในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ถนนสาธารณะ ซูเปอร์ไฮเวย์ ที่จอดรถสาธารณะ และที่ส่วนบุคคลเท่านั้น จะขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการช่วยเหลือ บนถนนที่ปิดการจราจร พื้นที่ที่มีการก่อสร้าง หรือบริเวณที่รถบริการไม่สามารถเข้าไปให้บริการได้ เช่น ในสนามแข่งรถและถนนส่วนบุคคลที่ไม่อนุญาตให้เข้า
 4. การบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ครอบคลุมเฉพาะรถที่มีปัญหาขัดข้องเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าเปลี่ยนอะไหล่ต่าง ๆ
 5. บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้ จะงดให้บริการในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ รวมถึงสภาพถนนที่ไม่เอื้ออำนวยให้รถบริการเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
 6. ในการใช้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉิน หากใช้เจ้าหน้าที่พนักงานมากกว่า 2 คน หรือใช้รถบริการมากกว่า 2 คัน ค่าใช้จ่ายส่วนเกินต่าง ๆ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 7. บริการรถลากจะจัดบริการให้เฉพาะรถที่เครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ททำงานได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
 8. สมาชิกสามารถขอรับบริการรถลากได้บ่อยครั้งตามความจำเป็น โดยอัตราค่าบริการรถลากเป็นราคามาตรฐานที่บริษัทกำหนดทั่วประเทศ
 9. ในกรณีการให้บริการรถลากสำหรับรถที่มีการดัดแปลง ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือวิธีการพิเศษนอกเหนือจากการลากรถที่มิได้มีการดัดแปลง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง
 10. ค่าใช้จ่ายในการผ่านทางต่าง ๆ เช่น สะพานหรือค่าแพขนานยนต์ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย